Departamentul Social

 • Campanii umanitare
 • Pro Vita
 • Filantropie
 • Marșuri
 • Campanii de informare
 • Cosiliere
 • Sprijinire psihologică
DISTRIBUIEsau DONEAZĂ

Departamentul Social

Coordonator: Adriana Florina Cojocariu

Conform Statutului, capitolul VII, articolul 57, alineatul 4, Asociația „Tineretul Ortodox Român” - Filiala Bucecea:

 • a) organizează activităţi de într-ajutorarea a persoanelor care au dificultăţi în a verbaliza problemele, deoarece, prin relaţionarea cu ceilalţi, se pot observa în timp util eventualele probleme de personalitate şi integrare socială;
 • b) organizează activităţi de iniţiere a copiilor din centre de plasament în meseriile tradiţionale prin tabere, festivaluri, şezători, ateliere de creaţie;
 • c) identifică problemele cu care se confruntă diferitele categorii de vârstă, prin studii în plan comunitar, economic, social, al accesului la informaţie, al dreptului la educaţie;
 • d) dezvoltă programe de îmbunătăţire a trecerii de la şcoală la viaţa activă;
 • e) organizează cusuri pentru alfabetizarea şi obţinerea unor cunoştinţe generale minime pentru copiii aflaţi în dificultate;
 • f) dezvoltă programe ce au ca scop crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv favorabil dezvoltării multidimensionale a tinerilor peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament;
 • g) crează programe şi centre pentru prevenirea abandonului şcolar, continuarea studiilor şi reinserţia socială pentru mamele eleve;
 • h) crează programe pentru prevenirea abandonului şcolar, continuarea studiilor -în spitale- pentru copiii bolnavi de cancer etc.;
 • i) organizează activităţi de ajutorare a săracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor, persoanelor în vârstă, a refugiaţilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunăstării sociale şi care se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării sau mai multor grupuri de persoane fizice sau juridice;
 • j) organizează activităţi de ajutorare protecţie, găzduire, îngrijire, consiliere, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obţinerea de resurse şi servicii, consilierea şi sprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici etc.;
 • k) dezvoltă programe de prevenire şi rezolvarea directă a problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor afectate de schimbările care creează tensiuni sociale (şomaj, sărăcie, mobilitatea geografică şi tensiuni în relaţiile familiale) ;
 • l) promovează programe de dezvoltare socială şi economică a zonelor slab dezvoltate;
 • m) derulează activităţi umanitare şi filantropice;
 • n) dezvoltă programe și activități cu scopul de a salva, a proteja și a cultiva Viața încă din primele secunde ale conceperii pruncului;
 • o) asigură sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate;
 • p) protejează și promovează familia naturală şi vocaţia parentală;
 • q) afirmă și apără demnitatea persoanei umane, în orice împrejurare și prin orice mijloace legale;
 • r) dezvoltă programe și activități cu scopul de a salva, a proteja și a cultiva familia tradițională românească având la bază căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

PRIVEȘTE-NE!

50+

HAI ȘI NE VEZI!

1500+

URMĂREȘTE-NE!

30+

ZBOARĂ CU NOI!

30+
TOP