Departamentul Relații externe și Atragere de fonduri

 • Parteneriat
 • Fundraising
 • Colaborare
 • Proiecte
 • Dialog
 • Strategii financiare
 • Management financiar
DISTRIBUIEsau DONEAZĂ

Departamentul Relații externe și Atragere de fonduri

Coordonator: Ciprian Huțu

Conform Statutului, capitolul VII, articolul 55, alineatul 5, Asociația „Tineretul Ortodox Român” - Filiala Bucecea:

 • a) dezvoltă programe în care foloseşte fondurilor UE pentru tineret;
 • b) promovează dialogului intercultural şi inter-etnic;
 • c) organizează programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europeană pentru promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone;
 • d) organizează programe de voluntariat, programe de schimb de experienţă şi programe pentru creşterea mobilităţii în rândul tinerilor pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi a abilităţilor profesionale;
 • e) organizează campanii de informare şi educaţie estetică, civică, sexuală, morală, medicală, fizică, ecologică, religioasă, artistică în şcoli, licee şi universităţi;
 • f) colaborează cu specialişti din domeniile vizate, reprezentanţi ai diferitelor organizaţii, organisme şi instituţii oficiale, publice şi private şi reprezentanţi ai societăţii civile;
 • g) întreprinde campanii de informare publică, folosind mijloace mediatice specifice, pliante, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 • h) promovează programe de dezvoltare transfrontalieră;
 • i) asigură servicii de voluntariat în comunitate;
 • j) se ocupă de inițierea şi încheierea unor parteneriate public-privat, cu alte asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale, cu administraţiile publice locale şi persoane fizice şi juridice care pot contribui la atingerea scopului Filialei;
 • k) identifică programele de finanţare europene;
 • l) identifică potențialii sponsori;
 • m) identifică Fondurile UE pentru tineret;
 • n) atrage fonduri din surse interne şi externe, prin sponsorizări, granturi, donaţii şi participă la programe de finanţare naţionale, europene şi internaţionale în condiţiile legii;
 • o) pregătește oferte de colaborare cu fiecare susținător/ partener;
 • p) realizează noi strategii de fundraising pentru finanțarea proiectelor;
 • q) păstrează și dezvoltă metodele existente de fundraising;
 • r) crează proiecte/evenimente dedicate strângerii de fonduri;
 • s) planifică toate evenimentele specifice departamentului de Foundraising;
 • t) organizează, în colaborare cu departamentul de Resurse Umane, training-uri de fundraising;
 • u) realizează și actualizează baza de date cu sponsorii, finanțatorii, partenerii, și colaboratorii Filialei;
 • v) realizează mapele de mulțumire și de evaluare, detaliind realizările și rezultatele proiectelor implementate cu ajutorul sponsorilor;
 • w) menține relațiile cu partenerii și sponsorii proiectelor Asociației „Tineretul Ortodox Român” – filiala Bucecea.

PRIVEȘTE-NE!

50+

HAI ȘI NE VEZI!

1500+

URMĂREȘTE-NE!

30+

ZBOARĂ CU NOI!

30+
TOP