Departamentul Cultural

 • Conferințe
 • Spectacole
 • Seară de film
 • Expoziții
 • Cărți/reviste
 • Festivaluri
 • Obiceiuri și tradiții
DISTRIBUIEsau DONEAZĂ

Departamentul Cultural

Coordonator: Dănuț Huțu

Conform Statutului, capitolul VII, articolul 57, alineatul 1, Asociația „Tineretul Ortodox Român” - Filiala Bucecea:

 • a) organizează conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri, schimb de opinii şi de experienţă, ateliere de lucru, consultări, tabere, festivaluri, excursii, seri culturale pe probleme specifice din domeniul interdisciplinar;
 • b) organizează expoziţii specializate, spectacole, manifestări de artă şi obiceiuri tradiţionale;
 • c) organizează şi susţine activităţi culturale și educative;
 • d) organizează evenimente interactive;
 • e) organizează activităţi pentru descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale;
 • f) editează şi publică material informativ, educativ şi didactic; cărţi, reviste şi albume, dvd-uri;
 • g) dezvoltă proiecte artistice;
 • h) organizează activităţi care să promoveze valorile culturii şi spiritualităţii românești, istoriei şi tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităților rurale şi urbane;
 • i) organizează activităţi care să încurajeze o educaţie în vederea construirii, dezvoltării şi asumării identităţii naţionale, a valorilor tardiţionale româneşti, pe plan intern şi internaţional;
 • j) organizează activităţi care să ducă la cunoaşterea şi preţuirea frumuseţii artei populare româneşti autentice;
 • k) organizează activităţi extracuriculare-vizite de documentare, excursii, expoziţii, formaţii teatrale care să ducă la îmbunătăţirea procesului predare-învăţare;
 • l) dezvoltă programe de cercetare, restaurare şi conservare a obiectelor, obiectivelor şi zonelor aflate în patrimoniul istoric, cultural, spiritual şi etnografic;
 • m) organizează seminarii şi mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice cu scopul recuperării memoriei noastre culturale.

PRIVEȘTE-NE!

50+

HAI ȘI NE VEZI!

1500+

URMĂREȘTE-NE!

30+

ZBOARĂ CU NOI!

30+
TOP